MENU

APLIKASI MOBILE iTEGUR

 

Aplikasi Mobile iTegur merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Perbandaran Kubang Pasu (MPKP)  melalui mobile.

 

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut sila ke laman web https://i-tegur.kpkt.gov.my/