MENU
Profil : Mohd Fisol Bin Md Noh,SDK.,AMK.,BCK.
Negeri : Kedah Darul Aman
Agensi

: Majlis Daerah Kubang Pasu, Komplek Pentadbiran Daerah, 06000 Jitra

Jawatan : Yang Dipertua
No. Telefon : 04 - 918 3107
No. Faks : 04 - 917 4400
Email : admin@mdkubangpasu.gov.my