MENU
Borang Bantuan PPKB/e-Kasih
Borang Permohonan Geran KPKT 2018
Lampiran Saiz
Borang Permohonan Geran KPKT 2018 14.96 KB
Senarai Semak 5.53 KB
BORANG-BORANG OSC
Lampiran Saiz
borang_expa_terkini.pdf 91.75 KB
borang_senarai_semak_-_osc_p_-_1.pdf 58.32 KB
borang_senarai_semak_sl-kej01.pdf 22.01 KB
check_list_pb-lanjut_tempoh-2013.pdf 57.97 KB
osc3.0_manual_agensi.pdf 19.3 MB
osc3.0_manual_pemohon.pdf 10.67 MB
pengakuan_penyerahan_dan_penerimaan_permohonan.pdf 46.25 KB
senarai_semak_ccc.pdf 62.99 KB
senarai_semak_deposit_borang_b.pdf 69.13 KB
senarai_semak_jalan_perparitan.pdf 67.52 KB
senarai_semak_kerja_tanah.pdf 67.94 KB
senarai_semak_konkrit_tetulang_rc.pdf 63.32 KB
senarai_semak_lampu_jalan.pdf 63.28 KB
senarai_semak_pemeriksaan_akhir_i_ii.pdf 68.94 KB
senarai_semak_pemeriksaan_interim.pdf 91.37 KB
senarai semak sanitari 61.85 KB
senarai semak struktur 84.51 KB
borang_a_-_bangunan.pdf 62.88 KB
borang as pat 1 175.81 KB
senarai_semak_cfo_skimkomersialindustri.pdf 99.36 KB
senarai_semak_cfo_rumah_sesebuah.pdf 91.77 KB
senarai_semak_permit_bangunan_sementara.pdf 88.79 KB
senarai_semak_pindaan_keatas_pelan_bangunan_yang_diluluskan_.pdf 81.25 KB
senarai_semak_rumah_sesebuah.pdf 91.24 KB
senarai_semak_struktur_paparan_iklan.pdf 85.68 KB
senarai_semak_tambahan_pindaan.pdf 95.93 KB
borang_a_km.pdf 96.26 KB
swcorp_checklist_001.pdf 738.57 KB
kadar_fi_baru_km_2015.pdf 91.89 KB
senarai_semak_kebenaran_merancang.pdf 123.63 KB
senarai_semak_landskap.pdf 87.9 KB
senarai_semak_nama_taman_dan_jalan.pdf 81.05 KB
senarai_semak_perlanjutan_tempoh_kebenaran_merancang.pdf 67.03 KB
senarai_semak_perubahan_matan_bangunan_hotelhospital.pdf 82.21 KB
senarai_semak_perubahan_matan_bangunan_taska_homestay.pdf 84.6 KB
senarai_semak_perubahan_matan_tanah.pdf 106.86 KB
senarai_semak_pra_rundingan_kebenaran_merancang.pdf 65.32 KB
senarai_semak_pelan_bangunan.pdf 109.67 KB
senarai_semak_serentak_menara.pdf 77.84 KB
eborang
Lampiran Saiz
Borang Sokongan  491.27 KB
SPAD 491.27 KB
Borang Pindah Hak Milik 210.43 KB
SYARAT-SYARAT DAN BORANG AM LESEN PENJAJA
Lampiran Saiz
SYARAT-SYARAT 787.49 KB
SYARAT-SYARAT 936.73 KB
SYARAT-SYARAT 976.48 KB
SYARAT-SYARAT 582.71 KB
BORANG LESEN PENJAJA 79.13 KB
SYARAT-SYARAT AM LESEN PASAR 957.31 KB
SYARAT-SYARAT DAN BORANG AM LESEN PERNIAGAAN
SYARAT-SYARAT DAN BORANG KELULUSAN LESEN PREMIS BURUNG WALIT
Lampiran Saiz
SYARAT-SYARAT 849.77 KB
SYARAT-SYARAT 710.25 KB
SYARAT-SYARAT DAN BORANG PEMASANGAN BANNER & STREAMER
Lampiran Saiz
BORANG 959.91 KB
Syarat-syarat 60.55 KB
SYARAT-SYARAT DAN BORANG PEMASANGAN PAPAN TANDA @IKLAN
Lampiran Saiz
SYARAT-SYARAT 941.09 KB
BORANG 726.66 KB
BORANG 602.28 KB
BORANG 357.51 KB
BORANG 507.34 KB
BORANG LESEN IKLAN LUARAN 89.62 KB
SYARAT-SYARAT DAN BORANG PERMIT SEMENTARA
Lampiran Saiz
SYARAT-SYARAT 1.62 MB
SYARAT-SYARAT 1.47 MB
BORANG 634.86 KB
BORANG 641.04 KB
BORANG 533.35 KB
BORANG 268.88 KB