MENU

UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS DAERAH KUBANG PASU

 1. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 2. Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 3. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 4. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kubang Pasu), 1990.

 5. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Daerah Kubang Pasu, 1990

 6. Undang-Undang Kecil Vendalisme (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2003.

 7. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2007.

 8. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2007.

 9. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kubang Pasu) Jalan, Parit dan Bangunan 2008.

 10. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2008.

 11. Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 12. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 13. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 14. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Kubang Pasu (Kelakuan Dan Tatatertib) 2010

 15. Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDKP)(Pindaan) 2010.

 16. Undang-Undang Kecil Hotel (MDKP) 2011

 17. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing MPKP 2011

 18. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010

 19. Undang-undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010

 20. Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2010