MENU

UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

 1. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 2. Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.                    

2.1          Undang-Undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah (Pindaan) 2007.

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah, 1983.

 2. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kubang Pasu), 1990.

 3. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Daerah Kubang Pasu, 1990

 4. Undang-Undang Kecil Bangunan (Bayaran-bayaran) (Majlis Daerah Kubang Pasu) 1991 

 5. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2007.

 6. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kubang Pasu) Jalan, Parit dan Bangunan 2008.

 7. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2008.

 8. Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 9. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2009

 10. Undang-Undang  Kecil Perlesenan Premis Tred, Perniagaan Dan Perindustrian  (MDKP) 2010

 11. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Kubang Pasu (Kelakuan Dan Tatatertib) 2010

 12. Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDKP)(Pindaan) 2010.

 13. Undang-Undang Kecil Iklan (MDKP) 2010*

 14.              Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja  Dan Gerai (MDKP) 2010*.

 15.              Undang-undang Kecil Hotel (MDKP) 2011*

 16. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MDKP) 2011*

 17. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kubang Pasu) 2016.*

 18. Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat ( Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Daerah Kubang Pasu 2017

 19. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2018

 20. Undang-Undang Kecil Pasar Borong  (Pihak Berkuasa Tempatan  Negeri Kedah) 2019