MENU

Surat Pekeliling AM Bilangan 2 Tahun 2019

Perlaksanaan Kempen Hindari Penggunaan Plastik Sekali guna

Di kementerian, Di Agensi Kerajaan Persekutuan Dan Negeri

 

Tujuan

Surat Perkeliling AM ini bertujuan untuk menyediakan panduan mengenai perlaksanaan

Kempen Hindari Pengunaan Bag Plastik Sekali Guna di Kementerian, Agensi Persekutuan dan Negeri